Tjänster

Elinstallationer, Service, Underhåll, Industri Lantbruk

Kompletta installationer i nyproduktion och befintliga anläggningar hos så väl privatperson till företag. Service och underhåll av elanläggningar för ökad säkerhet och minimera person- och egendomsskador. Energieffektivisering av belysningsanläggningar för att minska driftkostnader.

Elsäkerhet & Konsultation

Vi utför el besiktningar av elanläggningar hos privatpersoner i samband med försäljning och husköp. Konsultation i samband med byggnation och renoveringar.

 

Styrsystem & Smarta hem

KNX-system för automatisering av belysning, värme, ventilation, larm och multimedia.

 

Nätverk & svagström

All förekommande nätverks- och svagströmsinstallationer i nya samt befintliga anläggningar.

Om ossKontakta oss

Elinstallationer & elsäkerhet

Elinstallationer, Service & Underhåll, Industri & Lantbruk

Kompletta installationer i nyproduktion och befintliga anläggningar hos så väl privatperson till företag. Service och underhåll av elanläggningar för ökad säkerhet och minimera person- och egendomsskador. Energieffektivisering av belysningsanläggningar för att minska driftkostnader.

Elsäkerhet & Konsultation

Vi utför el besiktningar av elanläggningar hos privatpersoner i samband med försäljning och husköp. Konsultation i samband med byggnation och renoveringar.

KNX

Vare sig det handlar om ett enfamiljshus, skola, kontor eller annan byggnad så ökar ständigt kraven på enkel och mångsidig styrning av värme, ventilation, belysning och multimedia. Komfort, säkerhet och effektiv energianvändning är funktioner vi vill ha.

Ett ökat antal system har inneburit att det måste dras mer kablar mellan de olika systemen i fastigheten, som i det flesta fall inte är sammankopplade. Det gör att vi utnyttjar installationen på ett ineffektivt sätt.

Varför använda KNX?

Det räcker inte med att bara välja energisnåla produkter utan man måste kunna styra dem på ett smart sätt, därför finns KNX. Varför skall man då använda sig av KNX som teknik i fastigheter?

Här får du som konsult och din beställare en lista på några av de mest vanliga argumenten:

 • KNX är en öppen standard.
 • Alla produkter från olika leverantörer fungerar ihop, de talar samma ”språk”. Du kan fritt välja fabrikat mellan mängder av KNX-certifierade produkter eftersom systemet är leverantörsoberoende.
 • All programmering och driftsättning görs i ett enda verktyg, ETS.
 • Många tillverkare garanterar en innovativ produktutveckling.
 • Systemet har hög flexibilitet.
 • Det är enkelt och kostnadseffektivt att förändra funktioner i din anläggning över tid.
 • Flexibel och enkel installation.
 • Integrering av byggnadens alla system och funktioner.
 • Komfortfunktioner som: belysningsscenarier, automatikfunktioner för solavskärmning, värme och ventilation m m.
 • Visualisering och styrning av funktioner från datorer, smartphones och läsplattor.
 • Lätt att projektera.
 • Mycket stort produktutbud.
 • Kort och enkel installationstid genom sin enkla uppbyggnad.
 • Litet behov av underhåll.
 • Används för alla funktioner/applikationer i en fastighet.
 • Brett produktutbud i varierad design.
 • Enkelt att utöka installationen och komplettera med funktioner i framtiden.
 • Används för energieffektiva funktioner.

KNX en världsstandard för hem- och fastighetsautomation

Global standard ISO/IEC 14543-3, Europeisk standard CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 och 13321-2, Kinesisk standard GB/Z 20965 och Amerikansk standard ANSI/ASHRAE 135.

KNX är helrätt!

Att bara använda energisnåla produkter räcker inte, utan vi måste börja styra dem på ett energieffektivt och smart sätt. Om vi isolerar en funktion, belysning, så skulle vi kunna spara 6 TWh per år om all belysning styrdes på ett mer effektivt sätt i våra fastigheter.

Vi behöver alltså samköra de olika funktionerna i en fastighet och då krävs det ett system som gör det möjligt att kommunicerar via ett och samma språk. KNX är ett system som uppfyller detta krav och gör det möjligt att styra och övervaka alla funktioner i en fastighet.

KNX är en världsstandard som bygger på över 30 års samverkan av olika företag i branschen, bland annat med föregångarna till KNX-systemet; EIB, EHS och BatiBUS. Redan idag finns mer än 380 tillverkare och 1000-tals produkter i 100,000-tals installationer.

Med KNX kan alla produkter/funktioner kopplas samman via en busskabel, med radio eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med varandra.

Med KNX styr och övervakar vi belysning, 01-nät, solavskärmning men även individuell rumsstyrning av värme/kyla och ventilation är funktioner som KNX klarar. Belysningsstyrning är en grundfunktion i ett KNX-system och vi förordar DALI som driftdon i armaturer.

Med en KNX/DALI-gateway som pratar DALI på ena sidan, med armaturer, och KNX på andra så får man ett oerhört kostnadseffektivt system för ljusreglering. Även som 01-nät lämpar sig KNX mycket bra och redan när du har fyra till fem larmpunkter blir KNX mer kostnadseffektivt än ett traditionellt 01-nät. Det finns också möjlighet att styra och övervaka audio/video och vitvaror.

Via bussen kontrollerar vi och samlar in information om händelser och energianvändning så att vi kan optimera vår anläggning och spara energi. Informationen kan enkelt presenteras i en smartpanel eller i ett överordnat system.